Waarom zijn shared services zo populair?

Shared services zijn populair door steeds sneller op elkaar volgende ontwikkelingen in wereldwijde markten, snelle veranderingen in de wensen van consumenten, krappere marges op verkochte producten en diensten en de mogelijkheden van nieuwe (informatie)technologie.

Organisaties hebben verschillende redenen voor het starten met shared services, zoals:

 • Lagere kosten
 • Betere customer service
 • Hogere kwaliteit
 • Hogere productiviteit
 • Lager risico
 • Schaalvoordelen
 • Standaardprocessen
 • Betere beheersing
 • Benutten van technologie
 • Tijdige en accurate informatie
 • Snellere besluitvorming
 • Vereenvoudigt systeemmigratie
 • Meer aandacht voor het managen van de business
 • Ondersteunt overnames en desinvesteringen
 • Stimuleert een ‘one company’-mindset (Bangemann, 2005).

De organisatieadviseur Bangemann schrijft hierover in zijn engelstalige boek ‘Shared services in finance and accounting’ http://www.amazon.co.uk/Shared-Services-Finance-Accounting-Bangemann/dp/0566086077.

De Nederlandse professor Strikwerda heeft shared service centers onderzocht en vermeldt de volgende redenen voor het opzetten in zijn boek ‘Shared service centers II’ http://www.managementboek.nl/boek/9789023246633/shared-service-centers-ii-nederlandstalig-hans-strikwerda :

 • Reduceren van te hoge kosten van gedecentraliseerd ondernemerschap;
 • Realiseren van synergieën (afnemers, proces);
 • Verhoging van de professionaliteit en kwaliteit van ondersteunende en uitvoerende processen;
 • Verhogen van de arbeidsproductiviteit in ondersteunende en administratieve taken;
 • Betere beheersing van outsourcing;
 • Versterken van het delen van kennis en ervaring door de hele onderneming;
 • Noodzaak van strategische flexibiliteit;
 • Noodzaak van grotere transparantie in de organisatie;
 • Andere oriëntatie op arbeid van de moderne medewerker.

“Dertig jaren shared service ervaring laten zien dat het mogelijk is stafactiviteiten in de vorm van shared services te leveren. Shared services leveren een hoge kwaliteit dienstverlening en kunnen in een periode van twee jaar 40 procent à 75 procent besparingen op de kosten van administratieve taken realiseren. In een aantal bedrijven ligt dit in de orde van grootte van één procent van de omzet op concernniveau. De bespaarde bedragen zijn in absolute termen tientallen tot honderden miljoenen euro’s per jaar, afhankelijk van de omvang van de organisatie. De Amerikaanse overheid bijvoorbeeld denkt in de periode van 2007 – 2017 in totaal vijf miljard dollar te besparen door invoering van shared services. De Britse regering denkt door invoering van shared services 21 miljard pond te besparen”.

De standaardisatie en uniformering van de shared services en het benutten van informatietechnologie maken de wensen van consumenten en het functioneren van de organisatie transparant. Deze transparantie geeft de organisatie inzicht in wat er mogelijk te verbeteren is om in de markt effectiever te zijn en klanten nog beter van dienst te zijn.

De standaardisatie van de shared services maakt bovendien een snelle uitbreiding of afslanking van organisatieactiviteiten mogelijk.

Dertig jaren shared service ervaring laten zien dat ondersteunende diensten succesvol in deze organisatievorm verricht kunnen worden. Shared service ontwikkelt door.

Wat is jouw ervaring met shared service? Ik lees het graag in je reactie hieronder.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees ook:

Debiteurenbeheer en continu verbeteren

“Klanten zijn boeven”, zegt Henk, commercieel directeur van het incassobureau waar Jaap, mijn opdrachtgever, en ik een gesprek mee hebben. Henk vertegenwoordigt een respectabel incassobureau